Kauneus

mainokset
Painonhallinta ja liikunta

Painonhallinta ja liikunta

Terveysliikunta sopii mainiosti painonhallintaan. Terveysliikuntasuositusten mukaan perusliikuntaa pitäisi olla 150 kcal:n edestä päivässä ja energiankulutuksen kokonaismäärä tulisi olla kuntoliikunta mukaan lukien n. 2 000 kcal viikossa. Toisaalta voimme ajatella niin, että terveysliikuntasuositukset ohjaavat myös painonhallintaan, sillä terveysliikunnassa kulutettu energiamäärä antaa saman verran pelivaraa syömiseen. Liikunnan ottaminen mukaan elämäntapaan antaa mahdollisuuden saada suuremman määrän ravintoaineita lihomatta, paremman aineenvaihdunnan ja lukuisia muita liikunnan tuomia hyötyjä terveyteen.

Liikunta ja ylipaino

Liikunta on suositeltavaa myös ylipainoisille, mutta siinä kannattaa ottaa huomioon muutamia asioita.

Energiankulutus

Ylipainoisella on suurempi energiankulutus suuremman painon vuoksi. Niinpä hän saavuttaa terveysliikuntasuositusten energiankulutustavoitteet helpommin kuin normaalipainoinen. Tämä on asia, joka kannattaa ottaa huomioon tavoitteiden asettelussa.

Turvallisuus

Ylipainoisella on omasta takaa riittävästi kuormaa, joka pitää ottaa huomioon liikuntalajien valinnassa, liikunnan kestossa ja liikunnan useudessa. Helpollekin tuntuvat lajit voivat saada aikaan rasitusvammoja varsinkin, jos lihavuus haittaa liikkuvuutta ja liikeratoja. Lisäksi ylipainoisen lihakset ja nivelet eivät ole todennäköisesti tottuneet ottamaan vastaan kovaa kuormitusta ja ne vaativat riittävää palautumista. Aluksi kannattaa siis pitää riittävän lyhyitä harjoituksia ja sopivan usein viikon aikana. Kannattaa kuitenkin huomata, että suuren painon takia lyhytkin liikunta kuluttaa reilusti energiaa.

Laihduttaminen ja liikunta

Reilusti ylipainoisen voisi olla hyväksi laihduttaa ennen terveysliikunnan täysimääräistä aloittamista esim. dieetin avulla ja samalla opetella niin painonhallintaa kuin terveysliikuntaan liittyviä asioita. Kun paino on pudonnut muutaman kilon, liikunta on huomattavasti kevyemmän tuntuista ja rasitusvammariski on pienentynyt. Ylipainoisen on hyvä aluksi suosia liikuntalajeja, joissa oman painon kannatteleminen ei ole raskasta ja kuormituksen vaikutuskohtaa voi vaihdella (vesiliikunta, pyöräily, kuntosali, hiihto, jne.)

mainokset